İstanbul Diş Hastanesi'ne Hoş Geldiniz

 

Kliniğimize başvuran hastalarımızın, tıbbi kayıtları alınır ve, kliniğimiz ortodonti uzmanları tarafından hasta başında ya da bilgisayar ortamında tedavi planları yapılır. Her hastanın tedavi planı ayrıntılı olarak kayıt altına alındıktan sonra tedaviyi yürütecek esas hekimi yanında, diğer ortodonti uzmanları tafaından da takip edilir. Bu sayede hekimden kaynaklanabilecek takip sorunları çözülmüş olur. Çok hekimli hasta takibi, bir hekimin gözünden kaçabilecek sorunların diğer hekim tarafından görülebilmesi, alternatif tedaviler üretilebilmesi, ve her hekimin belli tedavilere odaklanması sayesinde ortodonti alanında multidisipliner tedavi yapılabilmesi açısından (ortognatik cerrahi, lingual ortodonti -içten takılan teller- fonksiyonel tedavi, ortodontik mini vidalar gibi) çok önemlidir.

İstanbul Diş Hastanesi, Hizmetlerimiz

 

Başta ortodonti klinikleri olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında, modern ortodontik tedavi prosedürlerininin rahatlıkla uygulanabilmesi adına gerekli olan tüm teknik altyapıya ek olarak (Panoramik rontgen cihazı, bilgisayarlı sefalometrik tanı araçları, hasta takip ve arşiv yazılımları ve digital arşivleme cihazları vb), Ortodontik tedavinin olmazsa olmaz kuralı olan arşivleme, hem kanuni, hem de etik kurallara uygun olarak titizlikle yapılmalıdır.